TAISYKLĖS

Nuotolinė sutartis

Šioje e. parduotuvėje siūlomų prekių pardavėjas (toliau – Pardavėjas) ir užsakymą pateikiantis asmuo (toliau – Pirkėjas) pasirašo šią Sutartį:

Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjui prekes pagal Pirkėjo užsakymą.

Pristatymo ir mokėjimo tvarka

Pirkėjas užsako prekes per šią svetainę, nurodęs prekių tipą ir kiekį. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes naudodamasis e. parduotuvėje įdiegtais mokėjimo įrankiais arba apmokėti Pardavėjo parengtą ir Pirkėjui el. paštu išsiųstą užsakymą atitinkančią sąskaitą. Sąskaita parengiama el. būdu ir galioja be parašo.

Atsisakymo teisė

Pirkėjas turi teisę grąžinti Prekę per 14 kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo dienos, nusiuntęs Pardavėjui grąžinimo laišką. Pardavėjas nusiunčia Pirkėjui grąžinimo laiško formą el. paštu, Pirkėjui pareikalavus.

Pirkėjas privalo per 7 dienas nuo Grąžinimo formos išsiuntimo grąžinti Prekę Pardavėjui. Visas su Prekės grąžinimu Pardavėjui susijusias išlaidas sumoka Pirkėjas.

Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti atsisakymo teise, jei:

  • užsakytos Prekės pagal jos pobūdį negali grąžinti, Prekė greitai genda arba turi būti greitai sunaudojama;
  • užsakyta Prekė pagaminta asmeniškai Pirkėjui pagal individualų užsakymą;

Latvijos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio šeštoje dalyje numatyta, kad „Vartotojas yra atsakingas už prekės kokybės ir apsaugos užtikrinimą iki jos grąžinimo momento“. Pardavėjas turi teisę neleisti Pirkėjui pasinaudoti atsisakymo teise arba išskaičiuoti kompensaciją, jei grąžinama prekė pažeista, ji buvo naudojama neatsargiai arba ne pagal instrukcijas, pamesta originali Prekės pakuotė arba pakuotė smarkiai pažeista.

Duomenų tvarkymas

Įvesdamas reikalaujamą informaciją ir pateikdamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad susipažino ir sutinka, kad Pirkėjas pasinaudos jo pateiktais duomenimis Pirkėjo užsakymui priimti ir Prekėms pristatyti pagal LT įstatymų reikalavimus. Įvesdamas informaciją, Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, susiję su Pirkėjo užsakymo apdorojimu.